Thông tin công ty

Triết lý kinh doanh


Một cho tất cả

Trong những năm gần đây, công nghệ CNTT đã và đang trải qua thời kỳ phát triển rực rỡ và được sử dụng rộng rãi cả trong những ngành/lĩnh vực trước nay chưa có tiền lệ.

Phần mềm được phát triển là để hỗ trợ các lĩnh vực mới đó. Chúng tôi tin rằng sự phát triển phần mềm phải có liên hệ chặt chẽ với mọi ngành nghề và mọi bước tiến trong phần cứng.

Ngày nay, phát triển phần mềm gần như bất cứ ai cũng có thể làm. Tuy nhiên, mức độ phần mềm có thể được sử dụng trong kinh doanh đòi hỏi độ tin cậy và hiệu suất, và tốc độ và giá cả hợp lý là cần thiết để phát triển sống còn của doanh nghiệp. LeonTec luôn tìm tòi và ứng dụng các công nghệ mới nhất cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với định hướng như vậy, LeonTec muốn trở thành một “nhóm thợ lành nghề” liên tục nâng cao kỹ năng phát triển phần mềm. Sản phẩm của chúng tôi luôn tự hào về chất lượng và độ cẩn thận chi tiết. Ngay cả khi phát triển phần mềm ở rất nhiều lĩnh vực, tiêu chí đầu tiên của LeonTec là phải hiểu cặn kẽ yêu cầu của từng khách hàng. Mỗi dự án sẽ như một công trình riêng trong đó luôn tuân thủ nguyên tắc “Một cho tất cả”. Điều này có nghĩa là đến với LeonTec khách hàng luôn tìm thấy tất cả những gì họ cần.

Leontech Co., Ltd.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Higashikawa Leban