Sản Phẩm

Thư viện đọc mã vạch


Tổng quan về thư viện

Nó là một thư viện đọc nhiều loại mã vạch, có thể được dùng với GUI trên một phần của màn hình với các nút cài đặt và đọc kết quả. Mã đơn và nhiều mã có thể được đọc liên tục và kết quả được thư viện trả về cho ứng .

Môi trường ứng dụng (Mô hình được hỗ trợ, HĐH)

Thiết bị Android (tương thích với nhiều thiết bị có HĐH 4.0 trở lên), iOS (7.0 trở lên), iPhone 5 S, iPhone 5 C, iPad 3 trở lên

Hệ thống dự phòng

Gói Java và tệp SO (môi trường phát triển ứng dụng Android tiêu chuẩn) cho Android, các mô-đun thư viện tĩnh và động (* .a, * .so) cho iOS.

Hệ thống giá

Phí cho SDK và license dành riêng cho ứng dụng (xem tại đây để được giải đáp thắc mắc).