Phát triển phần mềm

Ứng dụng kinh doanh


Leontec phát triển ứng dụng kinh doanh cho khách hàng bất kể mặt hàng kinh doanh. Dưới đây là một số sản phẩm đã được phát triển:

Biên tập bản vẽ phác thảo

Thiết kế và phát triển phần mềm vẽ kết nối các bộ phận bằng vector.

Nền tảng: PC (Windows XP / Windows 7), Windows CE


Hệ thống quản lý hành lý

Dùng mã vạch, chức năng đọc OCR nhận dạng đa mã, chúng tôi đã xây dựng thành công một hệ thống quản lý hành lý bao gồm chức năng tìm kiếm và báo cáo.

Nền tảng: Windows CE, PC (Windows XP / Windows 7)


Thư viện nhận dạng bằng mã vạch, OCR cho dây chuyền sản xuất

Phát triển phần mềm đọc mã vạch, OCR từ thiết bị di động so sánh thông tin với máy chủ và xác nhận thành phần của các gói thiết bị. Phần mềm này giảm thiểu lao động thủ công và tăng hiệu suất làm việc cho khách hàng.

Nền tảng: Thiết bị di động Windows CE


Tạo các công cụ phân tích và chuyển đổi dữ liệu

Tạo ra và cung cấp công cụ để phân tích dữ liệu thời tiết (như lượng mưa ở một số khu vực ở Nhật) và các điểm nguy hiểm có nguy cơ thiên tai. Công cụ cũng dựa vào xác suất thống kê và data mining từ một lượng dữ liệu lớn.

Nền tảng: Máy chủ Windows / Linux, v.v.