Phát triển phần mềm

Ứng dụng embedded


Phát triển drivers cho thiết bị và phần mềm trung gian middleware như XLOADEREBOOT cho Windows, WinCE, WindowsMobile, Android và Embedded Linux.

Ngoài ra, LeonTec còn có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển drivers cho các thiết bị như màn hình, tia hồng ngoại, đĩa flash, v.v.

Đây sẽ là lợi thế có thể giúp tăng hiệu quả cho thiết bị phần cứng của khách hàng.